Meny Stäng

När du har anmält dig till en kurs hos oss på Nordli Hundcenter kommer du att få en bekräftelse att du erhållit plats.  Den kommer via mail när jag mottagit anmälan, det kan ta någon dag. 

Betalning  när du fått bekräftelse på din bokning så kan du betala kursen för att försäkra dig om in kursplats.
Kursen ska vara betald inom 7 dagar eller inom 48 timmar om kursen startar inom 14 dagar.

SWISH – du kan swisha din kursavgift till 123 296 81 88 – Kom ihåg att ange ditt namn. 
Du kan även kan du betala in kursavgiften till Nordli Hundcenters Bankgiro 5489-6147

Om du inte betalar i tid riskerar du att din kursplats går till en reserv.

Inbjudan till gruppens privata fb grupp sker cirka en vecka innan kursstart – där finner du även info ang. kursstarten, hör av dig om du inte fått inbjudan i tid.

Kursmaterial
Kursmaterial, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

Inställd kurs/utbildning
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utbildning/kurs med för få anmälda och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år.

Anmälan
• Din anmälan är bindande, men den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut genom att använda Konsumentverkets standardformulär, klicka här.

• Avbokar du din kurs/utbildning enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften, förutom anmälningsavgiften.

• Om kursen/utbildningen har startat upphör ångerrätten.

• Ångerrätten gäller inte för  kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar eller liknande. Ångerrätten gäller inte heller för köp som understiger 400:-.  Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avanmälan.

Avbokning
Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs, tar vi ut en administrationsavgift.

Om du avbokar dig efter dessa 14 dagar (ångerrätt); har du rätt att få tillbaka avgiften med avdrag för 300 kr/kurs. Avbokar du din kurs senare än 14 dagar  före start eller om du har påbörjat kursen är du skyldig att erlägga full avgift.

Betalningsskyldighet
Din anmälan är bindande men om du avbryter en utbildning på grund av varaktigt studiehinder till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats, förutom anmälningsavgiften och avdrag för Nordli Hundcenters eventuella kostnader.
Studierna ska genomföras under den kursstart du blivit antagen till. Studieuppehåll kan bara beviljas vid sjukdom styrkt av läkar- och försäkringskassans sjukintyg.

Hundar

Tänk på att ha din hund ska vara försäkrad och vaccinerad när ni kommer på utbildning och att strikt hundägaransvar gäller.

Försäkring
Nordli Hundcenter har ingen försäkring för hundar eller hundägare utan du behöver ha en egen ansvars-, hem- och/eller företagarförsäkring. Strikt hundägaransvar gäller.

Ändringar
Nordli Hundcenter förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Kundregister
Vid anmälan till kurs och/eller köp accepterar du att läggas till i Nordli Hundcenters kundregister samt register för e-postutskick.

Vi delar aldrig med oss av kunduppgifter eller e-postadresser till tredje part och skickar inte spam.

Förbindelse
En anmälan till kurs räknas som bekräftelse av villkoren. Anmälan betyder därmed att kund har läst och accepterat de allmänna villkoren.Här kan du läsa  Allmänna villkor och ångerrätt

Integritetspolicy

Här kan du läsa Nordli Hundcenters Privacy Policy